Nazwa którą będziesz się logował do systemu oraz nazwa wyświetlana przy operacjach w systemie
Hasło powinno mieć co najmniej 7 znaków i mniej niż 32 znaki, wielką literę oraz cyfrę.
Powtórz wpisane wcześniej hasło w celu uniknięcia pomyłki.
Adres e-mail potrzebny jest do weryfikacji konta oraz późniejszego kontaktu.
Prosimy o wypełnienie tego pola, to bardzo nam pomaga. Dziękujemy.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LiveSolutions sp. z o.o. z siedzibą w Czerniejów 70, 23-114 Jabłonna [ Sąd rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku KRS: 749117 ]. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia konta w serwisie LiveServer oraz obsługi wykupionych usług. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia (zmiana imienia, nazwiska oraz usunięcie danych możliwe jedynie po zgłoszeniu mailowym). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług (wymagane dane oznaczone powyżej).

* Zapoznałem się i akceptuję Regulamin

* Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy i przyjmuję do wiadomości brak możliwości odstąpienia od umowy, gdy usługa zostanie w pełni wykonana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą elektroniczną oferty oraz promocji dotyczących świadczonych usług przez LiveSolutions sp. z o.o. z siedzibą w Czerniejów 70, 23-114 Jabłonna [ Sąd rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku KRS: 749117 ]. Zgoda marketingowa może być w każdym czasie cofnięta.