Osoby posiadające konto na naszej stronie mogą się kontaktować z nami poprzez Help Desk.


LiveSolutions sp. z o.o.
Czerniejów 70
23-114 Jabłonna

Sąd rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
KRS: 749117
NIP: 7133099403
Kapitał zakładowy 5100 zł w pełni opłacony

Facebook:
Facebook.com - LiveServer
Adres mailowy:
bok@liveserver.pl
Formularz kontaktowy:
Help Desk
Adres mailowy:
dt@liveserver.pl