Co to jest Rusty?

Rusty to program, dzięki któremu możemy zarządzać serwerem przy użyciu protokołu RCON.

Poradnik dotyczy poniższych gier:

Jak dodać administratora za pomocą Rusty?

Postaraliśmy się w jak najprostszy sposób opisać jak to zrobić przy uzyciu kilku kroków

1. Czynności, które muszą być wykonane przed tym poradnikiem:
2. Uruchamiamy program Rusty

Po uruchomieniu programu przechodzimy do zakładki Settings i tworzymy nowy zestaw ustawień przyciskiem NEW. Po utworzeniu kilkamy na nowo utworzony Default oraz LOAD

Poradnik Jak dodać administratora za pomocą Rusty
3. Uzupełniamy dane serwera

Wpisujemy odpowiednio:

  • Config name - Nazwa zestawu ustawień.
  • IP - Samo IP serwera. Bierzemy je z zakładki Informacje o serwerze
  • Port - Port serwera. Bierzemy go z zakładki Informacje o serwerze
  • RCON port - Port RCON serwera, w naszym przypadku to port serwera - 6200 (np. gdy port serwera to 28750 to port RCON to 22550). Bierzemy go z zakładki Informacje o serwerze
  • Password - Hasło RCON. Bierzemy je z zakładki Komenda startowa
  • Save Password - Wybieramy czy hasło ma być zapisane w zestawie ustawień

Po uzupełnieniu danych zapisujemy je przyciskiem SAVE, a następnie potwierdzamy, że chcemy zapisać ustawienia.

Poradnik Jak dodać administratora za pomocą Rusty
Poradnik Jak dodać administratora za pomocą Rusty Poradnik Jak dodać administratora za pomocą Rusty
Poradnik Jak dodać administratora za pomocą Rusty
4. Łączymy się z serwerem.

Gdy mamy poprawnie uzupełnione dane możemy w końcu kilknać na CONNECT na dole okna. Po chwili program powinien się połączyć z serwerem

UWAGA! Serwer musi być uruchomiony conajmniej minutę aby można było się do niego połączyć.

Poradnik Jak dodać administratora za pomocą Rusty
Poradnik Jak dodać administratora za pomocą Rusty
5. Dodajemy administratora.

Aby dodać administratora musimy wrócić do zakładki Rcon. W drugim polu pod konsolą wpisujemy poniższe komendy:

ownerid STEAMID_64 "NickWGrze" - Swoje steamID możemy znaleźć w linku do naszego profilu Steam lub przez stronę https://steamid.io

server.writecfg - Zapisuje to nasze ustaienia na serwerze.

Poradnik Jak dodać administratora za pomocą Rusty
Poradnik Jak dodać administratora za pomocą Rusty
Poradnik Jak dodać administratora za pomocą Rusty
Poradnik Jak dodać administratora za pomocą Rusty

Nie wszystko jest jasne? Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami poprzez HelpDesk