Czym jest FTP?

File Transfer Protocol, czyli protokół internetowy umożliwiający dwustronną wymianę plików na trasie użytkownik – serwer, serwer – użytkownik. Zatem przekładając to na prostszy język, serwer FTP pozwala wgrać konkretne pliki na Twój serwer gry, lub je z niego pobrać.

Jak wgrać pliki na FTP?

Potrzebne nam do tego są dwie rzeczy, dane dostępowe do serwera FTP, oraz program dzięki któremu będziemy mogli się z nim połączyć.
Wszystkie dane potrzebne do zalogowania się na serwerze FTP znajdują się w panelu zarządzania serwerem w zakładce „Dostęp FTP”.

Poradnik Jak korzystać z FTP

Aby połączyć się z FTP możemy skorzystać z kilku darmowych opcji, przedstawimy trzy metody:

Połączenie z FTP za pomocą WebFTP

1. Skopiuj dane do logowania z zakładki „Dostęp FTP”
2. Przejdź do zakładki WebFTP w panelu bocznym zarządzania serwerem.
Poradnik Jak korzystać z FTP
3. Po wpisaniu odpowiednich danych należy nacisnąć przycisk Login
Poradnik Jak korzystać z FTP
4. Po wpisaniu poprawnych danych ujrzymy już zawartość naszego serwera FTP.

Z tej pozycji możemy dodać już konkretne pliki lub całe foldery za pomocą przycisków znajdujących się na dole strony.

Poradnik Jak korzystać z FTP

Połączenie za pomocą Total Commander

1. Po uruchomieniu programu z górnego menu należy wybrać zakładkę sieć a następnie wybrać opcję FTP połączenia.
Poradnik Jak korzystać z FTP
2. W okienku, które się pojawiło należy wybrać opcję nowe połączenie.

Dzięki któremu będziemy mogli dodać dane do połączenia się z konkretnym serwerem FTP.

3. W oknie FTP: szczegóły połączenia uzupełniamy danymi z zakładki Dostęp FTP z naszej strony.

Sesja: dowolna nazwa, dzięki której rozpoznacie dany serwer
Nazwa hosta/Host name: wpisujemy tutaj dane z pola Host, lub adres IP serwera, ale bez portu.
Użytkownik/User name: tutaj należy wpisać naszą nazwę użytkownika z pola użytkownik z naszej strony. Pamiętaj! Nie jest to nazwa użytkownika do logowania się na stronie, ale z zakładki Dostęp FTP
Hasło/Password: gotowe hasło można również znaleźć w zakładce Dostęp FTP, tam również można je zmienić.

Poradnik Jak korzystać z FTP
4. Po lewej stronie widzimy zawartość naszego FTP, natomiast w prawym oknie znajdują się pliki z naszego komputera.

Aby przesłać plik lub folder wystarczy przeciągnąć obiekt/y między tymi dwoma oknami.

Poradnik Jak korzystać z FTP

Połączenie za pomocą FileZilla

1. Po uruchomieniu programu, należy wprowadzić dane do naszego połączenia.

Należy uruchomić Menedżer stron za pomocą przycisku wskazanego na poniższym obrazie.

Poradnik Jak korzystać z FTP
2. Aby dodać nowe połączenie FTP należy nacisnąć przycisk Nowy adres a następnie wprowadzamy dane.

Serwer/Server: wpisujemy tutaj dane z pola Host, lub adres IP serwera, ale bez portu.
Port: wpisujemy 21, lub zostawiamy puste.
Użytkownik/User name: tutaj należy wpisać naszą nazwę użytkownika z pola użytkownik z naszej strony. Pamiętaj! Nie jest to nazwa użytkownika do logowania się na stronie, ale z zakładki Dostęp FTP
Hasło/Password: gotowe hasło można również znaleźć w zakładce Dostęp FTP, tam również można je zmienić.

Poradnik Jak korzystać z FTP
1. Po poprawnym połączeniu mamy widok na dwa okna, zarówno plików na naszym komputerze, jak i tych z FTP.

Przesyłanie, oraz pobieranie plików wygląda tak samo jak w poprzednik programie, czyli poprzez przenoszenie plików między oknami.

Poradnik Jak korzystać z FTP

Pamiętaj! Aby pluginy, mapy czy inne pliki działały, należy je umieszczać w folderach do tego przeznaczonych!

Nie wszystko jest jasne? Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami poprzez HelpDesk